Zippies Ontdekken & Spel

Zo veel te ontdekken!

Zippies Ontdekken & Spel is een BSO-concept voor het schoolgaande kind, in de leeftijd van 4-12 jaar. Kinderen krijgen hier activiteiten aangeboden, afgestemd op leeftijd en ontwikkeling. Ze kunnen heerlijk op ontdekkingstocht in de diverse ruimtes in en om R.K. Basisschool De Achtbaan. Knutselen, koken en sport en spel behoren tot de vaste mogelijkheden

Er is een uitgebreide keuken, waar kinderen hun kookkunsten kunnen laten zien en een ruimte met een groot podium, waar de kinderen zich uit kunnen leven op het gebied van theater, zang en dans. En natuurlijk zijn er veel mogelijkheden voor de kinderen om creatief bezig te zijn. En daarnaast worden er dagelijks veel ontdekkingsactiviteiten georganiseerd waar de kinderen aan mee kunnen doen.

keukenprinses
voetballen-naast-de-deur
samen-lezen
  • keukenprinses
  • voetballen-naast-de-deur
  • samen-lezen
  • keukenprinses

  • voetballen-naast-de-deur

  • samen-lezen

  • keukenprinses
  • voetballen-naast-de-deur
  • samen-lezen

De oudercommissie is er voor u!

De oudercommissie heeft als doel de belangen van alle ouders en verzorgers te behartigen en te vertegenwoordigen richting de directie van K'nijntje&Zippies. De taak van de Oudercommissie is om als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van de opvang te bewaken. De oudercommissie is tevens van belang als 'open loket' voor alle ouders met kinderen op de KDV en BSO, zodat eventuele goede ideeën en mogelijke verbeteringen snel en doelmatig kunnen worden gecommuniceerd richting (de directie van) K’nijntje&Zippies.

 

Hoe is de oudercommissie georganiseerd?

De oudercommissie wordt vertegenwoordigd door ouders van kinderen, die bij K'nijntje&Zippies opvang genieten. Er nemen twee ouders per vestiging plaats in de oudercommissie.

Voor deze vestiging bestaat de Oudercommissie uit:

Marco Ahlers (BSO)

Marco Ahlers (BSO)

Mijn naam is Marco Ahlers en ik ben de vader van Jochem (BSO Sport & Spel en Kennis) en Kevin (BSO Sport & Spel en Kennis). Ik ben werkzaam als Beleidsmedewerker bij de gemeente Soest en mijn hobby’s zijn: sporten en lezen.

In de Oudercommissie
Ik zit sinds maart 2016 in de Oudercommissie en vertegenwoordig daarin Zippies Sport & Spel en Zippies Kennis. De reden dat ik in de Oudercommissie zit is om een bijdrage te leveren aan de zorg om een goed kinderopvang waar kinderen een plezierige tijd hebben, het is fijn om hierin inbreng te hebben. De Oudercommissie is van belang om samen met alle betrokken partijen (directie, pedagogische medewerkers en ouders) ervoor te zorgen dat kinderen het naar hun zin hebben op de opvang en dat dit in een veilige en stimulerende omgeving gebeurt.

Esther Vogel (KDV)

Esther Vogel (KDV)

Ik ben Esther Vogel, partner van Gijs Duijst en moeder van Max (K’nijntje De Dobbelsteen). Ik ben werkzaam als Teamcoach bij zorginstelling Lyvore. Mijn hobby’s zijn: yoga, wandelen, muziek en mijn gezin.

In de Oudercommissie
Sinds januari 2017 vertegenwoordig ik K’nijntje De Dobbelsteen. Ik heb zitting genomen in de Oudercommissie, omdat ik het belangrijk vind om mee te denken in oplossingen en de belangen van de kinderen/ouders van K’nijntje De Dobbelsteen te behartigen. De Oudercommissie is van groot belang omdat je als ouder op deze manier nauw betrokken bent bij de zorg voor je kinderen op de dagen dat ze naar de opvang gaan.

De oudercommissie werkt volgens een huishoudelijk reglement.

Wat doet de oudercommissie?

De Wet Kinderopvang bepaalt dat de Centrale Oudercommissie adviseert over tal van zaken als, beleid inzake veiligheid en gezondheid, openingstijden, prijzen. Daarnaast kan de oudercommissie uiteraard pro actief punten op de agenda zetten en initiërend zijn. Tevens kunnen er vanuit de directie van K'nijntje&Zippies specifieke vragen voorgelegd worden aan de oudercommissie.
Voor contact met de oudercommissie, kunt u e-mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Graag even vermelden om welke vestiging het gaat en of het KDV of BSO betreft.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

POSTADRES

Veenbesstraat 2,
3765 BA SOEST

BEREIKBAAR

Telefoon
035 60 29 570
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Volg ons

en blijf op de hoogte!