Peuters De Dobbelsteen

Peuteropvang (PeuterSpelen) en Kinderdagverblijf De Dobbelsteen zijn gehuisvest in R.K. Basisschool De Achtbaan. Het is een gezellige en uitdagende locatie. Er is een mooie ruimte aanwezig om buiten om te spelen en de vele faciliteiten (zowel binnen als buiten) dragen bij aan een uitgebreid palet aan speel- en ontwikkelingsmogelijkheden.

persoonlijke-aandacht
lekker-hangen
samen-kleien
  • persoonlijke-aandacht
  • lekker-hangen
  • samen-kleien
  • persoonlijke-aandacht

  • lekker-hangen

  • samen-kleien

  • persoonlijke-aandacht
  • lekker-hangen
  • samen-kleien

Voorschoolse -en Vroegschoolse Educatie (VVE)

K'nijntje&Zippies heeft een aantal peuterspeelzalen, PeuterSpelen genoemd. Dit zijn peuterspeelzalen voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Hiermee biedt K’nijntje dan ook Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor peuters en heeft zij een extra specialiteit in handen, waardoor zij nog meer kinderen in Soest en omgeving opvang kan bieden en kan helpen in de ontwikkeling van peuters. Het Peuterspelen wordt bij K’nijntje De Dobbelsteen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aangeboden. Wij bieden vanaf twee dagdelen regulier Peuterspelen en voor VVE 4 dagdelen Peuterspelen per week aan. Een dagdeel bestaat uit 3,5 uur.

Peuterplein

We gaan werken met de methodiek Peuterplein, een VVE-programma dat handvatten biedt voor inspirerende thema’s voor alle peuters. Het is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelachterstand, maar het is óók zeer toegankelijk voor kinderen zónder achterstand. Peuterplein is ontwikkeld volgens de richtlijnen voor de Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE) en stimuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het pakket kan in heterogene groepen worden gebruikt, met kinderen van verschillende leeftijd en taalniveau. Het draait, geheel volgens de visie van K'nijntje&Zippies, om spelend ontwikkelen met zorg en plezier, in een huiselijke sfeer, met veel persoonlijke aandacht voor het kind.
Voor meer informatie en/of aanmelden voor K´nijntje Peuterspelen, kunt u contact opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via tel. 035-6029570.

Alles onder een dak

Peuteropvang De Dobbelsteen is gehuisvest R.K. Basisschool De Achtbaan. Deze locatie biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Er is een kinderdagverblijf, een peutergroep, voor- én naschoolse opvang en een school onder één dak. Voor uw kind en uzelf is dit fijn: alles in één vertrouwde omgeving. Het vertrouwde gecombineerd met dé kwaliteit van K’nijntje&Zippies zorgt voor de beste groei- en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw zoon of dochter.

Wilt u uw kind opgeven voor deze vestiging? Neem contact op met K'nijntje&Zippies via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel met  035-602 95 70.

De oudercommissie is er voor u!

De oudercommissie heeft als doel de belangen van alle ouders en verzorgers te behartigen en te vertegenwoordigen richting de directie van K'nijntje&Zippies. De taak van de Oudercommissie is om als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van de opvang te bewaken. De oudercommissie is tevens van belang als 'open loket' voor alle ouders met kinderen op de KDV en BSO, zodat eventuele goede ideeën en mogelijke verbeteringen snel en doelmatig kunnen worden gecommuniceerd richting (de directie van) K’nijntje&Zippies.  

Hoe is de oudercommissie georganiseerd?

De oudercommissie wordt vertegenwoordigd door ouders van kinderen, die bij K'nijntje&Zippies opvang genieten. Er nemen twee ouders per vestiging plaats in de oudercommissie. Voor deze vestiging bestaat de Oudercommissie uit:
Marco Ahlers (BSO)

Marco Ahlers (BSO)

Mijn naam is Marco Ahlers en ik ben de vader van Jochem (BSO Sport & Spel en Kennis) en Kevin (BSO Sport & Spel en Kennis). Ik ben werkzaam als Beleidsmedewerker bij de gemeente Soest en mijn hobby’s zijn: sporten en lezen.

In de Oudercommissie
Ik zit sinds maart 2016 in de Oudercommissie en vertegenwoordig daarin Zippies Sport & Spel en Zippies Kennis. De reden dat ik in de Oudercommissie zit is om een bijdrage te leveren aan de zorg om een goed kinderopvang waar kinderen een plezierige tijd hebben, het is fijn om hierin inbreng te hebben. De Oudercommissie is van belang om samen met alle betrokken partijen (directie, pedagogische medewerkers en ouders) ervoor te zorgen dat kinderen het naar hun zin hebben op de opvang en dat dit in een veilige en stimulerende omgeving gebeurt.

Esther Vogel (KDV)

Esther Vogel (KDV)

Ik ben Esther Vogel, partner van Gijs Duijst en moeder van Max (K’nijntje De Dobbelsteen). Ik ben werkzaam als Teamcoach bij zorginstelling Lyvore. Mijn hobby’s zijn: yoga, wandelen, muziek en mijn gezin.

In de Oudercommissie
Sinds januari 2017 vertegenwoordig ik K’nijntje De Dobbelsteen. Ik heb zitting genomen in de Oudercommissie, omdat ik het belangrijk vind om mee te denken in oplossingen en de belangen van de kinderen/ouders van K’nijntje De Dobbelsteen te behartigen. De Oudercommissie is van groot belang omdat je als ouder op deze manier nauw betrokken bent bij de zorg voor je kinderen op de dagen dat ze naar de opvang gaan.

De oudercommissie werkt volgens een huishoudelijk reglement.

Wat doet de oudercommissie?

De Wet Kinderopvang bepaalt dat de Centrale Oudercommissie adviseert over tal van zaken als, beleid inzake veiligheid en gezondheid, openingstijden, prijzen. Daarnaast kan de oudercommissie uiteraard pro actief punten op de agenda zetten en initiërend zijn. Tevens kunnen er vanuit de directie van K'nijntje&Zippies specifieke vragen voorgelegd worden aan de oudercommissie.
Voor contact met de oudercommissie, kunt u e-mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Graag even vermelden om welke vestiging het gaat en of het KDV of BSO betreft.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

POSTADRES

Veenbesstraat 2,
3765 BA SOEST

BEREIKBAAR

Telefoon
035 60 29 570
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Volg ons

en blijf op de hoogte!