Zippies Kennis

Zippies Kennis is een concept voor 7+ kinderen met een cognitieve focus. Naast de activiteiten van Zippies Ontdekken & Spel, zoals knutselen, koken, sport en spel, hebben de kinderen van Zippies Kennis toegang tot begeleiding bij o.a. het maken van huiswerk, werkstukken of bijvoorbeeld de voorbereiding van een spreekbeurt én krijgen zij een gratis lidmaatschap voor een zeer effectief en adaptief programma voor rekenen en taal.

speeltuin
cognitief
meidenclubje
 • speeltuin
 • cognitief
 • meidenclubje
 • speeltuin

 • cognitief

 • meidenclubje

 • speeltuin
 • cognitief
 • meidenclubje

Taal- en rekensupport

Zippies Kennis wordt geleid door een docente. Zij begeleidt de kinderen op o.a. taal en rekenen, presenteren en werkstukken
 maken. Naast het cognitieve aspect is er ook aandacht voor verbetering van concentratie door middel van concentratiespelletjes en de inzet van Smartgames. Ook wordt er op een speelse manier gewerkt aan een verbetering van de werkhouding. Dit alles in een gezellige ‘huiskamer’-sfeer.

Leren wordt leuker als je leert leren!
Een leuk detail is dat we na korte tijd al een positieve invloed op de schoolprestaties zien! Het jong aanleren van deze vaardigheden helpt de kinderen in latere groepen en op de middelbare school. Daarom maken we het mogelijk om al vanaf groep 4 hiermee te starten. Handig en efficiënt om in BSO tijd op een leuke gezellige manier de kinderen extra ondersteuning te gunnen waar dat nodig is.

Locatie

Zippies Kennis & Spel is gehuisvest in R.K. Basisschool De Achtbaan, aan de Van Hamelstraat 97-99, middenin Soest. Op deze locatie er is een kinderdagverblijf, een peutergroep, voor- én naschoolse opvang en dat alles onder één dak. Voor uw kind en uzelf is dit wel zo fijn. Het vertrouwde gecombineerd met dé kwaliteit van K’nijntje&Zippies zorgt voor de beste groei- en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw zoon of dochter.

uitdagend-speelgoed
kokkerellen
samen-lezen
 • uitdagend-speelgoed
 • kokkerellen
 • samen-lezen
 • uitdagend-speelgoed

 • kokkerellen

 • samen-lezen

 • uitdagend-speelgoed
 • kokkerellen
 • samen-lezen

Activiteiten

De docente begeleidt de kinderen bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen, presenteren, citotraining, een mindmap maken, plannen en maken van huiswerk, werkstukken maken en de voorbereiding van een spreekbeurt.
Daarnaast zijn er coole workshops te volgen, zoals websites bouwen en programmeren. Er wordt op een speelse manier gewerkt aan een verbetering van de werkhouding. Dit alles in een gezellige ‘huiskamer’- sfeer. Wij zien dat dit alles een positieve invloed op de schoolprestaties heeft.
En zijn er bij Zippies Ontdekken, Kennis & Spel bijzondere activiteiten, zoals workshops Wiskunde, Latijn, Frans, Engels, Duits, Scheikunde, Storytelling, maar ook portret- tekenen.

De oudercommissie is er voor u!

De oudercommissie heeft als doel de belangen van alle ouders en verzorgers te behartigen en te vertegenwoordigen richting de directie van K'nijntje&Zippies. De taak van de Oudercommissie is om als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van de opvang te bewaken. De oudercommissie is tevens van belang als 'open loket' voor alle ouders met kinderen op de KDV en BSO, zodat eventuele goede ideeën en mogelijke verbeteringen snel en doelmatig kunnen worden gecommuniceerd richting (de directie van) K’nijntje&Zippies.

 

Hoe is de oudercommissie georganiseerd?

De oudercommissie wordt vertegenwoordigd door ouders van kinderen, die bij K'nijntje&Zippies opvang genieten. Er nemen twee ouders per vestiging plaats in de oudercommissie.

Voor deze vestiging bestaat de Oudercommissie uit:

Marco Ahlers (BSO)

Marco Ahlers (BSO)

Mijn naam is Marco Ahlers en ik ben de vader van Jochem (BSO Sport & Spel en Kennis) en Kevin (BSO Sport & Spel en Kennis). Ik ben werkzaam als Beleidsmedewerker bij de gemeente Soest en mijn hobby’s zijn: sporten en lezen.

In de Oudercommissie
Ik zit sinds maart 2016 in de Oudercommissie en vertegenwoordig daarin Zippies Sport & Spel en Zippies Kennis. De reden dat ik in de Oudercommissie zit is om een bijdrage te leveren aan de zorg om een goed kinderopvang waar kinderen een plezierige tijd hebben, het is fijn om hierin inbreng te hebben. De Oudercommissie is van belang om samen met alle betrokken partijen (directie, pedagogische medewerkers en ouders) ervoor te zorgen dat kinderen het naar hun zin hebben op de opvang en dat dit in een veilige en stimulerende omgeving gebeurt.

Esther Vogel (KDV)

Esther Vogel (KDV)

Ik ben Esther Vogel, partner van Gijs Duijst en moeder van Max (K’nijntje De Dobbelsteen). Ik ben werkzaam als Teamcoach bij zorginstelling Lyvore. Mijn hobby’s zijn: yoga, wandelen, muziek en mijn gezin.

In de Oudercommissie
Sinds januari 2017 vertegenwoordig ik K’nijntje De Dobbelsteen. Ik heb zitting genomen in de Oudercommissie, omdat ik het belangrijk vind om mee te denken in oplossingen en de belangen van de kinderen/ouders van K’nijntje De Dobbelsteen te behartigen. De Oudercommissie is van groot belang omdat je als ouder op deze manier nauw betrokken bent bij de zorg voor je kinderen op de dagen dat ze naar de opvang gaan.

De oudercommissie werkt volgens een huishoudelijk reglement.
Wat doet de oudercommissie? De Wet Kinderopvang bepaalt dat de Centrale Oudercommissie adviseert over tal van zaken als, beleid inzake veiligheid en gezondheid, openingstijden, prijzen. Daarnaast kan de oudercommissie uiteraard pro actief punten op de agenda zetten en initiërend zijn. Tevens kunnen er vanuit de directie van K'nijntje&Zippies specifieke vragen voorgelegd worden aan de oudercommissie.
Voor contact met de oudercommissie, kunt u e-mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Graag even vermelden om welke vestiging het gaat en of het KDV of BSO betreft.

 

Voor informatie of een bezoekmiddag kunt u mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of op nummer 035-6029570. Voor een individueel RT-uur, kunt u contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

POSTADRES

Veenbesstraat 2,
3765 BA SOEST

BEREIKBAAR

Telefoon
035 60 29 570
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Volg ons

en blijf op de hoogte!